Soms kunnen er problemen ontstaan met uw verblijfsvergunning. Bijvoorbeeld wanneer u niet meer voldoet aan de voorwaarden voor het verblijf, een strafbaar feit heeft gepleegd of te lang niet in Nederland bent geweest. De IND kan u dan een voornemen sturen om uw verblijfsvergunning in te trekken. Het is belangrijk dat u dan snel naar een advocaat gaat, omdat dit voor uw verblijfsstatus in Nederland grote gevolgen kan hebben.

Wij staan cliënten regelmatig bij in procedures tegen de IND over de intrekking van hun verblijfsvergunning. Heeft u een advocaat nodig omdat uw verblijfsvergunning wordt ingetrokken? Mail of bel onze advocaten voor een vrijblijvend telefoongesprek. 

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.