De IND kan u om verschillende redenen een brief sturen.

  • De IND vraagt u om nadere informatie over documenten of uw situatie.
  • De IND heeft uw aanvraag voor een verblijfsvergunning afgewezen.
  • U heeft problemen met de verlenging van uw verblijfsvergunning.
  • De IND wil uw verblijfsvergunning intrekken. Bijvoorbeeld omdat u een strafbaar feit heeft gepleegd of lange tijd niet in Nederland bent geweest.
  • De IND wil aan u een terugkeerbesluit of een inreisverbod opleggen.

Het is raadzaam dat u dan zo snel mogelijk contact opneemt met een advocaat. Uw advocaat moet misschien voor u een procedure starten. Het is belangrijk dat u dit op tijd doet.

Heeft u een brief gekregen van de IND en wilt u weten wat wij daartegen kunnen doen? Mail of bel onze advocaten voor een vrijblijvend telefoongesprek. 

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.