De IND kan u om verschillende redenen een brief sturen.

 • De IND vraagt u om nadere informatie over documenten of uw situatie.
 • De IND heeft uw aanvraag voor een verblijfsvergunning afgewezen.
 • U heeft problemen met de verlenging van uw verblijfsvergunning.
 • De IND wil uw verblijfsvergunning intrekken. Bijvoorbeeld omdat u een strafbaar feit heeft gepleegd of lange tijd niet in Nederland bent geweest.
 • De IND wil aan u een terugkeerbesluit of een inreisverbod opleggen.

Het is raadzaam dat u dan zo snel mogelijk contact opneemt met een advocaat. Uw advocaat moet misschien voor u een procedure starten. Het is belangrijk dat u dit op tijd doet.

Heeft u een brief gekregen van de IND en wilt u weten wat wij daartegen kunnen doen? Mail of bel onze advocaten voor een vrijblijvend telefoongesprek. 

Soms kunnen er problemen ontstaan met uw verblijfsvergunning. Bijvoorbeeld wanneer u niet meer voldoet aan de voorwaarden voor het verblijf, een strafbaar feit heeft gepleegd of te lang niet in Nederland bent geweest. De IND kan u dan een voornemen sturen om uw verblijfsvergunning in te trekken. Het is belangrijk dat u dan snel naar een advocaat gaat, omdat dit voor uw verblijfsstatus in Nederland grote gevolgen kan hebben.

Wij staan cliënten regelmatig bij in procedures tegen de IND over de intrekking van hun verblijfsvergunning. Heeft u een advocaat nodig omdat uw verblijfsvergunning wordt ingetrokken? Mail of bel onze advocaten voor een vrijblijvend telefoongesprek. 

Of en wanneer u in aanmerking komt voor een Nederlands paspoort, is vaak een gecompliceerde kwestie. Zo kunt u Nederlander worden als u een aantal jaren rechtmatig in Nederland heeft verbleven, door middel van naturalisatie.

Wilt u weten of u de Nederlandse nationaliteit kunt aanvragen? Mail of bel onze advocaten voor een vrijblijvend telefoongesprek. 

De advocaten van Prakken d’Oliveira staan bekend om hun grote staat van dienst op het gebied van het asielrecht. Wij staan cliënten bij in alle fasen van de procedure. Ook kunnen wij  bijstand verlenen bij een herhaalde aanvraag, als u daarvoor in aanmerking komt.

Door de jaren heen hebben de advocaten van Prakken d’Oliveira expertise opgebouwd in zogenaamde ‘1F-zaken’ en in zaken met betrekking tot gezinshereniging van asielzoekers (‘nareis’).

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor asiel of heeft u begeleiding nodig bij uw asiel- of nareisprocedure? Mail of bel onze advocaten voor een vrijblijvend telefoongesprek.

Voor Turkse, Japanse en Amerikaanse onderdanen gelden speciale regels op grond van verdragen die Nederland of de Europese Unie met deze landen heeft gesloten.

Bent u Turks, Japans of Amerikaans en wilt u in Nederland wonen en werken? Mail of bel onze advocaten voor een vrijblijvend gesprek om te bekijken wat uw mogelijkheden zijn.

Voor onderdanen van andere Europese Unie-landen gelden minder strenge regels. U hoeft geen verblijfsvergunning aan te vragen en u mag hier gewoon werken net als Nederlanders. U heeft hiervoor geen tewerkstellingsvergunning nodig. U moet wel aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • U moet zich inschrijven in de gemeente waar u gaat wonen.
 • U moet een zorgverzekering afsluiten.
 • U moet uzelf financieel kunnen onderhouden. Dit betekent dat u geen beroep mag doen op de algemene middelen en geen (bijstands)uitkering mag aanvragen. Hierop gelden uitzonderingen.

Na vijf jaar rechtmatig verblijf in Nederland, komt u in aanmerking voor ‘duurzaam verblijf’. Dit betekent dat u bijna dezelfde rechten krijgt als Nederlanders.


Wilt u weten of u als Unieburger in Nederland kan verblijven? Mail of bel onze advocaten voor een vrijblijvend gesprek.

U kunt voor een periode van maximaal 90 dagen Nederland bezoeken. Dat kan bijvoorbeeld voor familiebezoek, werk of vakantie. Iemand in Nederland moet dan garant voor u staan. Daarnaast is het belangrijk dat u laat zien dat u voldoende redenen heeft om naar uw eigen land terug te keren.

Als u in een ander land van de Europese Unie woont en legaal verblijft, dan mag u zonder visum voor een periode van 90 dagen in Nederland verblijven. U hoeft dan dus geen visum aan te vragen.

Het komt regelmatig voor dat visa voor kortdurend (familie-)bezoek worden afgewezen. Het kan daarom verstandig voorafgaand aan het indienen van de visumaanvraag juridisch advies in te winnen. Wij helpen u om uw kansen bij een aanvraag zo groot mogelijk te maken. Ook staan we u graag bij in een procedure tegen de afwijzing van een visumaanvraag.

Voor sommige situaties en landen geldt geen visumplicht. Als u uit één van deze landen afkomstig bent, hoeft u geen visum in uw land aan te vragen en op te halen.

Wilt u weten of u een visum kunt krijgen of een procedure kunt starten? Mail of bel onze advocaten voor een vrijblijvend gesprek. 

Veel mensen die in Nederland een verblijfsvergunning hebben, willen graag hun familieleden laten overkomen. Dit noemen we gezinshereniging. U kunt gezinshereniging aanvragen als u bijvoorbeeld in Nederland werkt of naar Nederland bent gevlucht en hier een asielvergunning heeft gekregen.

Niet al uw familieleden komen in aanmerking voor gezinshereniging. Dat hangt af van de verblijfsvergunning die u heeft en uw relatie tot het gezinslid. Zo kunnen echtgenoten, partners en minderjarige kinderen gemakkelijker naar Nederland komen dan meerderjarige kinderen en hun ouders.  

Wilt u weten of uw familielid naar Nederland kan komen? Mail of bel onze advocaten voor een vrijblijvend gesprek. 

 

Direct nadat u bent afgestudeerd, kunt u in Nederland een verblijfsvergunning voor een zoekjaar krijgen. Met deze verblijfsvergunning mag u een jaar lang in Nederland zijn om te werken of te zoeken naar werk. Dit kan ook als u gepromoveerd bent of wetenschappelijk onderzoek heeft gedaan, of afgestudeerd bent in een ander land dan Nederland.

Tijdens een zoekjaar kunt u op zoek gaan naar werk. U kunt bijvoorbeeld op zoek gaan naar een baan als kennismigrant, een eigen bedrijf starten of een start-up beginnen. Gedurende het zoekjaar hoeft u niet te beschikken over een tewerkstellingsvergunning.

Om als kennismigrant te mogen werken, gelden specifieke voorwaarden. Uw werkgever moet door de IND erkend zijn als referent. U kunt hier nagaan of de werkgever waar u solliciteert, erkend referent is. Daarnaast moet uw werkgever u een marktconform salaris betalen. Het is afhankelijk van uw leeftijd en uw situatie hoe hoog het salaris moet zijn dat uw werkgever u uitbetaalt.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning voor een zoekjaar? Mail of bel onze advocaten voor een vrijblijvend gesprek. 

De universiteit of school waar u wilt studeren, kan een verblijfsvergunning voor u aanvragen nadat u bent toegelaten. Deze onderwijsinstelling moet dan erkend zijn als referent. In het Openbaar Register Onderwijs van de IND kunt u controleren of een instelling erkend is.

Informeer bij de universiteit of school waar u wilt studeren of zij een verblijfsvergunning voor u kunnen aanvragen. 

Wilt u weten wat de voorwaarden zijn om in Nederland te studeren? Mail of bel onze advocaten voor een vrijblijvend telefoongesprek. 

De Nederlandse overheid verstrekt doorgaans graag verblijfsvergunningen aan personen die in Nederland een ‘start-up’ willen beginnen. Met deze verblijfsvergunning krijgt u een jaar lang de tijd om in Nederland uw onderneming op te starten. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw product of dienst moet een innovatief karakter hebben  
 • U maakt een stappenplan waarin u uitlegt hoe u van uw idee een bedrijf maakt
 • U heeft een erkende facilitator die ervaring heeft met het begeleiden van start-ups.

In de periode waarin u in Nederland uw eigen onderneming opzet, dient u wel te beschikken over voldoende geld om te kunnen wonen en leven. U mag geen ander werk verrichten om inkomen te verdienen naast uw werkzaamheden voor de start-up. U ontvangt ook geen geld van de Nederlandse staat. Wel mag iemand anders (een persoon of bedrijf) uw verblijf in Nederland financieren. Het geldbedrag moet dan voor de gehele periode van het verblijf beschikbaar zijn.

Wilt u weten hoe u in Nederland een start-up kunt beginnen? Mail of bel onze advocaten voor een vrijblijvend gesprek. 

U kunt in Nederland een eigen bedrijf oprichten en als zelfstandig ondernemer werken. Om hiervoor een verblijfsvergunning te krijgen, moet uw onderneming aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw werkzaamheden moeten van wezenlijk belang zijn voor de Nederlandse economie.
 • U moet voldoende inkomen verdienen uit uw bedrijf. Dit betekent dat u tenminste 70% van het wettelijk minimumloon moet verdienen. 

Of uw onderneming een wezenlijk belang vormt voor de Nederlandse economie, wordt door de IND beoordeeld aan de hand van een puntensysteem. De IND kijkt naar drie aspecten: uw persoonlijke ervaring, uw ondernemingsplan en de toegevoegde waarde van uw onderneming voor Nederland.

Voor Turkse, Japanse en Amerikaanse onderdanen gelden andere voorwaarden.

Als u een ‘start-up’ wilt beginnen, dan gelden andere voorwaarden. Deze voorwaarden kunt u hier bekijken.  

Wilt u weten of u in Nederland een eigen bedrijf kunt beginnen? Mail of bel onze advocaten voor een vrijblijvend gesprek. 

Om in Nederland te kunnen werken, heeft u in sommige gevallen een tewerkstellingsvergunning nodig. Uw werkgever moet deze vergunning voor u aanvragen. Deze regels gelden alleen als u van buiten de Europese Unie komt. 

Als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt werken, dan moet uw werkgever ook een verblijfsvergunning aanvragen. Uw werkgever vraagt dan een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid aan (gvva). U moet in beginsel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De werkgever moet eerst proberen een geschikte kandidaat te vinden in Nederland
 • De werkgever moet uw vacature melden bij het UWV

Alleen als uw werkgever op deze manier geen geschikte kandidaat kan vinden, komt u in aanmerking voor een vergunning voor verblijf en arbeid. Voor sommige werknemers, zoals stagiairs en werknemers met een specifieke functie, gelden andere regels of uitzonderingen.

Voor andere verblijfsdoelen, zoals familie of asiel, heeft u geen tewerkstellingsvergunning nodig. U mag dan op basis van alleen de verblijfsvergunning in Nederland werken.

Wilt u weten of u in Nederland mag wonen en werken? Mail of bel onze advocaten voor een vrijblijvend gesprek. 

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.