Internationale tribunalen
Nederland is gastland voor diverse internationale tribunalen. Procederen voor deze tribunalen is een vak apart. De tribunalen hebben elk hun eigen regels op het gebied van bewijs- en procesrecht. Verdachten worden berecht op basis van het internationaal strafrecht, een zeer specialistisch rechtsgebied wat veel ervaring en specialistische kennis vraagt. Onze advocaten hebben deze kennis en staan geregeld verdachten en ook slachtoffers in dit soort zaken bij.

Internationale misdrijven
Ook in de Nederlandse rechtbanken worden steeds vaker mensen vervolgd voor schendingen van het oorlogsrecht, misdrijven tegen de mensheid of genocide. Deze zogenaamde WIM-zaken worden behandeld door de rechtbank in Den Haag. Ons kantoor heeft unieke ervaring in deze procedures, zowel aan de kant van de verdachte als aan de kant van de slachtoffers.

Uitlevering en WOTS
Van oudsher staat ons kantoor personen bij wiens uitlevering is verzocht door andere staten om ze in eigen land te vervolgen of een straf te laten uitzitten. Elke uitleveringszaak kent een eigen juridisch kader (het toepasselijk verdrag). Bovendien bestaat de uitleveringsprocedure uit zowel een strafrechtelijke als een civielrechtelijk traject; eerst moet de strafrechter bepalen of uitlevering uberhaupt mag, vervolgens moet de minister bepalen of uitlevering ook wenselijk is. Onze advocaten kennen deze procedures als geen ander en beschikken bovendien over een groot internationaal netwerk om ook in het land dat de uitlevering vraagt zo snel mogelijk aan de slag te kunnen. 

Het sluitstuk van grensoverschrijdende strafzaken is de WOTS: hiermee kunnen personen in eigen land een in een ander land opgelegde straf uitzitten. Ons kantoor helpt zowel Nederlanders die naar Nederland terug willen keren, als buitenlanders die in Nederland gedetineerd zitten en naar huis willen, om deze procedure zo soepel mogelijk te doorlopen.

Overlevering en WETS
Binnen de Europese Unie zijn uitlevering en WOTS vervangen door de veel simpelere procedures van overlevering en WETS; ook in deze procedures is ons kantoor expert.

Europees strafrecht
Steeds vaker vinden strafrechtelijke onderzoeken op Europees niveau plaats. Europese opsporingsdiensten hebben vergaande mogelijkheden tot hun beschikking gekregen om grensoverschrijdend onderzoek te doen. Daarnaast doen Europese organisaties als OLAF zelfstandig onderzoek naar bijvoorbeeld fraude dat de grondslag van vervolging kan vormen. Ons kantoor is als één van de weinige kantoren gespecialiseerd in dit groeiende veld van Europees strafrecht en adviseert particulieren en bedrijven die met dergelijke onderzoeken worden geconfronteerd. Door in een vroegtijdig stadium proactief op te treden kan veel leed worden voorkomen. Ook kan ons kantoor met zijn internationale netwerk helpen om tegenover het internationale netwerk van de opsporingsdiensten een eigen gezamenlijk opererend team neer te zetten. Daardoor wordt voorkomen dat er gaten in de rechtsbescherming vallen.

Interpol 
Tot slot is ons kantoor gespecialiseerd in het aanvechten van signaleringen bij Interpol. Staten maken misbruik van de mogelijkheid individuen als crimineel aan te wijzen, om op die wijze informatie te verkrijgen over onwelgevallige burgers. Ons kantoor kan helpen vast te stellen of er een signalering is, en deze aan te vechten. 

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.