Uw fundamentele rechten zijn beschermd door internationale verdragen en de Nederlandse Grondwet. U kunt zich hierop beroepen bij de Nederlandse rechter en bij internationale gerechtshoven. Via een juridische procedure kunt u een rechter laten verbieden dat uw rechten worden geschonden of een schadevergoeding eisen als de schending al heeft plaatsgevonden. Bij fundamentele rechten moet u denken aan de volgende rechten en situaties:

 • Bescherming van oorlogsslachtoffers
 • Verbod op discriminatie
 • Godsdienstvrijheid     
 • Onrechtmatige publicaties      
 • Onrechtmatige uitzetting en uitlevering
 • Vrijheid van meningsuiting      
 • Recht op privacy
 • Recht op betoging
 • Recht op een eerlijk proces
 • Indigenous peoples
 • Recht op een schoon leefmilieu
 • Recht op informatie
 • Dierenrechten
 • Activisme

Onze advocaten geven u graag advies over uw juridische mogelijkheden.

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.