In Nederland zijn verschillende internationale organisaties gevestigd. Zij nemen een bijzondere positie in binnen de Nederlandse rechtsorde. Bij een conflict tussen een werknemer en de organisatie gelden vaak bijzondere regels.

Bent u in conflict gekomen met een internationale organisatie of wilt u advies om een conflict te voorkomen, neem dan contact met ons op.

[Ik word of ben onrechtmatig uitgezet of uitgeleverd]

U mag alleen van Nederlands grondgebied worden verwijderd onder strikte voorwaarden. De uitzetting of uitlevering mag u bijvoorbeeld niet in gevaar brengen. Bij een uitlevering kijkt de rechter daarnaast of het strafproces in het land waaraan wordt uitgeleverd aan de voorwaarden voldoet. Op al deze terreinen hebben onze advocaten unieke expertise in huis:

  • Voor een asielprocedure kunt u zich wenden tot onze vreemdelingenrechtsectie.
  • Voor een uitleveringsprocedure kunt u zich wenden tot onze strafrechtsectie.
  • Voor een uitzetting of uitlevering die niet volgens de regels heeft plaatsgevonden kunt u contact opnemen met de sectie internationaal recht en mensenrechten.

Onze advocaten geven u graag advies over uw juridische mogelijkheden.

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.