De advocaten van Prakken d’Oliveira adviseren regelmatig non-gouvernementele organisaties (ngo’s) en bedrijven op het gebied van mensenrechten, oorlogsrecht en internationaal recht. Onze advocaten beschikken over specialistische kennis op deze gebieden en hebben ruime ervaring met (internationale) procedures. Dit maakt hen bij uitstek geschikt om u te adviseren op tal van gebieden – ook met het oog op de vraag hoe risico’s het beste beperkt worden.

Zie over de advisering van bedrijven ook onze Business and Human Rights-sectie. 

Onze advocaten geven u graag advies over uw juridische mogelijkheden.

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.