Als burger hebt u recht op informatie die door de overheid en bedrijven over u wordt verwerkt. Bij overheidsinformatie gaat het vaak om informatie die voor iedereen relevant is en die kan worden opgevraagd op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). Als het gaat om uw persoonlijke informatie, kunt u deze opvragen via de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg), de voormalige Wet persoonsgegevens (Wbp). Er zijn nog verschillende andere wetten die kunnen worden gebruikt om informatie op te vragen, bijvoorbeeld als het gaat om strafvorderlijke gegevens of politiegegevens. Daarnaast is het mogelijk dat u informatie nodig heeft om een juridische procedure te starten (een exhibitieprocedure). In al deze gevallen kunt u bij ons terecht.

Onze advocaten geven u graag advies over uw juridische mogelijkheden.

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.