Niet alleen de overheid dient zich te houden aan fundamentele rechten. Ook bedrijven hebben deze verplichting. Dat een Nederlands bedrijf zich ook in het buitenland moet houden aan deze fundamentele rechten is gebleken in de zaak die is aangespannen tegen Shell namens Nigeriaanse boeren die het slachtoffer zijn geworden van olievervuiling. Ook in verschillende andere zaken heeft Prakken d’Oliveira procedures gevoerd namens slachtoffers van mensenrechtenschendingen door (Nederlandse) bedrijven. 

Naast het verkrijgen van schadevergoeding voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen geven wij bedrijven ook advies over hun internationale verplichtingen, zodat schendingen worden voorkomen. Zie daarvoor onze Business and Human Rights-sectie.

Onze advocaten geven u graag advies over uw juridische mogelijkheden.

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.