De overheid dient zich te houden aan de verplichtingen die zijn te vinden in internationale verdragen en de Nederlandse Grondwet. Dit betekent dat burgers bepaalde vrijheden en rechten hebben waar de overheid zich niet in mag mengen. Als dit toch gebeurt, kan sprake zijn van een schending van deze rechten en de mogelijkheid om de overheid hiervoor aansprakelijk te stellen. Wij hebben unieke ervaring opgebouwd met civiele procedures tegen de Nederlandse overheid. Voorbeelden daarvan zijn de Srebrenica-zaak en de zaak over de Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië, maar ook voor mensenrechtenschendingen op eigen bodem kunt u bij ons terecht.

Onze advocaten geven u graag advies over uw juridische mogelijkheden.

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.