In het verleden hebben veel adopties plaatsgevonden, waarbij niet alles keurig volgens de regels ging. Jammer genoeg gebeurt dit ook vandaag de dag nog. Vaak betreft dit adopties vanuit het buitenland. De gevolgen voor betrokkenen zijn ernstig: kinderen die hun biologische ouders niet kunnen achterhalen en zich ontworteld voelen, of ouders die hun kinderen niet meer kunnen vinden.

In sommige gevallen kunt u de mensen of organisaties die verantwoordelijk zijn voor dergelijke illegale praktijken aansprakelijk stellen voor hun handelen. Bent u als kind op illegale wijze geadopteerd en wilt u weten of u de betrokkenen daarvoor aansprakelijk kunt stellen?

Onze advocaten geven u graag advies over uw juridische mogelijkheden.

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.