De advocaten van Prakken d’Oliveira hebben veel ervaring met het voeren van procedures op basis van internationaal recht en mensenrechten, zowel in Nederland als bij internationale gerechtshoven. Wij staan Nederlandse en buitenlandse cliënten bij van wie zijn of haar fundamentele rechten zijn geschonden en hebben unieke expertise in huis voor het voeren van procedures tegen grot e partijen, zoals de Nederlandse Staat en multinationals. Veel zaken die zijn gevoerd door onze advocaten hebben (inter)nationale bekendheid gekregen door hun bijdrage aan de bescherming van mensenrechten. Daarbij profiteren wij van een internationaal netwerk van academici en contacten met buitenlandse advocatenkantoren, zoals Doughty Street Chambers. 

 Onze advocaten geven u graag advies over uw juridische mogelijkheden.

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.