Uiteraard maakt kennis van het Europees recht deel uit van ons werk. De advocaten van Prakken d’Oliveira voeren daarnaast regelmatig procedures bij de Europese rechter: naast het Europees Hof voor de Rechten van de Mens betreft dat het Gerecht en het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg. Daar procederen wij onder andere over het openbaar maken van Europese milieu-informatie en namens personen en organisaties die te maken hebben met Europese sancties (zie ook onze expertise Sanctierecht)

Ook treden wij met regelmaat op als advocaat bij het Europese Hof van Justitie in zaken waarin de Nederlandse rechter heeft gevraagd om uitleg van Europese regels, zogenoemde prejudiciële vragen. Tot slot treden onze advocaten op in Europees strafrechtelijke onderzoeken van het anti-fraude bureau OLAF.

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.