Als enig Nederlandse kantoor dat gespecialiseerd is in mensenrechten, adviseren wij ook bedrijven bij verantwoord ondernemen.

Verantwoordelijk zakendoen kent twee kanten. Als ondernemer wilt u geen milieunormen of mensenrechten schenden, en ook een goed contact met de lokale bevolking is belangrijk. U wilt tenslotte weten waar uw grondstoffen vandaan komen, en of uw leveranciers wel betrouwbaar zijn. Daarbij wilt u liever niet te maken krijgen met vormen van corruptie, witwassen, binnenlandse conflicten of internationale sancties als gevolg daarvan. Bedrijven worden daarbij niet alleen afgerekend op hun eigen optreden, maar ook op dat van andere bedrijven in de productieketen: leveranciers zowel als afnemers.

Wij adviseren u hoe uw bedrijf het beste om kan gaan met de situatie ter plaatse. Wij werken hiervoor samen met lokale onderzoekers en adviseurs, met wie wij onze kennis en ervaring bundelen. Wij leggen ons toe op advies in conflictgebieden, waar wij ook onderzoek verrichten. Wij doen dat onderzoek waar anderen niet komen.

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.