Maatschappelijk verantwoord ondernemen vergt van bedrijven dat zij – ook als zij in het buitenland zaken doen - mensenrechten en milieunormen respecteren. Doen zij dat niet, dan biedt het recht daarvoor verschillende oplossingen.

De advocaten van Prakken d’Oliveira voeren geregeld procedures tegen bedrijven die ­­- in Nederland of elders ter wereld - fundamentele rechten schenden. Zij staan zowel individuele slachtoffers als belangenorganisaties bij in procedures tegen bijvoorbeeld multinationals of financiële instellingen. Ook bieden zij rechtsbijstand bij het doen van een strafrechtelijke aangifte, en zijn zij ervaren in semi-juridische procedures, zoals bij het Nationaal Contactpunt voor de OESO-richtlijnen (NCP).

Deze ervaring biedt de advocaten van Prakken d’Oliveira bovendien de juiste bagage om bedrijven te adviseren hoe zij mensenrechtenschendingen kunnen voorkomen, of hun interne (klacht)procedures beter kunnen inrichten. Ook voor bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen kan Prakken d’Oliveira daarom het juiste aanspreekpunt zijn.

De Business & Human Rights-sectie van kantoor wordt geprezen in Chambers Global en schrijft o.a. het volgende daarover: 

"(Strengths) An interviewee asserts that the lawyers "are very competent, and have a strong social conscience that results in them taking on important and challenging cutting-edge cases that many other firms would shy away from.

A client notes that the team: "is well aware of the perspectives and interests of third parties in developing countries, collaborating to prevent, monitor and mitigate the negative human rights impacts of Dutch companies and agencies that are operating abroad." The interviewee concludes: "The firm is well equipped to provide clients with legal advice on issues relating to developing policy reform and advocacy strategies."

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.