Maatschappelijk verantwoord ondernemen vergt van bedrijven dat zij – ook als zij in het buitenland zaken doen - mensenrechten en milieunormen respecteren. Doen zij dat niet, dan biedt het recht daarvoor verschillende oplossingen.

De advocaten van Prakken d’Oliveira voeren geregeld procedures tegen bedrijven die ­­- in Nederland of elders ter wereld - fundamentele rechten schenden. Zij staan zowel individuele slachtoffers als belangenorganisaties bij in procedures tegen bijvoorbeeld multinationals of financiële instellingen. Ook bieden zij rechtsbijstand bij het doen van een strafrechtelijke aangifte, en zijn zij ervaren in semi-juridische procedures, zoals bij het Nationaal Contactpunt voor de OESO-richtlijnen (NCP).

Deze ervaring biedt de advocaten van Prakken d’Oliveira bovendien de juiste bagage om bedrijven te adviseren hoe zij mensenrechtenschendingen kunnen voorkomen, of hun interne (klacht)procedures beter kunnen inrichten. Ook voor bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen kan Prakken d’Oliveira daarom het juiste aanspreekpunt zijn.

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.