Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers is een advocatenkantoor dat opkomt voor de belangen van individuen en bedrijven, met een bijzondere aandacht voor de rechten van de mens. Onze advocaten staan bekend als experts in hun vakgebied en hebben een reputatie die tot ver over de landsgrenzen reikt.

Op 13 december 2018 bepleitten advocaten Liesbeth Zegveld en Lisa Komp dat de Katholieke Kerk verantwoordelijk is voor seksueel misbruik van kinderen dat...
Het Ministerie van Justitie zal een externe commissie instellen die onderzoek doet naar misstanden bij interlandelijke adopties die in het verleden...
Namens Emiel de Bruijne is een klacht ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) tegen de Nederlandse Staat wegens het...
In 1941, toen de heer Salo Muller vijf jaar oud was, werden zijn ouders vanuit Amsterdam per trein naar kamp Westerbork vervoerd; na een kort...
Het Gerechtshof Den Haag oordeelde op 13 november 2018 dat personen die illegaal geadopteerd zijn recht hebben op alle informatie over de illegale...
Het Gerecht in Luxemburg heeft vandaag besloten dat de beslissingen om de PKK op de EU-terrorismelijst te houden in de periode 2014-2017 vernietigd...
Illegaal geadopteerde heeft recht op alle informatie over zijn/haar adoptie. Advocaat Lisa stond de heer Noordoven… https://t.co/vuJFlBgTqm
Al een tijdje terug geschreven, maar daarom niet minder relevant. Juist vandaag! @chrisvandamCDA @groothuizend66… https://t.co/uYAjHlyfSJ
Het Gerecht in Luxemburg heeft vandaag besloten dat de beslissingen om de PKK op de EU-terrorismelijst te houden in… https://t.co/mT2fm0kFZW

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.