Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers is een advocatenkantoor dat opkomt voor de belangen van individuen en bedrijven, met een bijzondere aandacht voor de rechten van de mens. Onze advocaten staan bekend als experts in hun vakgebied en hebben een reputatie die tot ver over de landsgrenzen reikt.

Vandaag is Krit Zeegers begonnen als advocaat bij de strafrechtsectie van Prakken d'Oliveira. Krit is een ervaren strafrechtadvocaat: eerder werkte...
"De gemeente Amsterdam en daklozenorganisaties in de stad maakten zich afgelopen weken  zorgen over wat er gaat gebeuren met de zogenoemde...
De uitspraak van vandaag is onbevredigend, in de eerste plaats voor het gezin. Zij zijn teleurgesteld dat Frontex niet is aan te spreken op zijn rol bij...
Woensdag 6 september 2023 doet het Gerecht van de Europese Unie uitspraak in de rechtszaak tegen Frontex die door een Syrisch gezin is aangespannen. Het gaat om...
De beschermde natuur in Nederland gaat steeds verder achteruit door teveel stikstofdepositie. De meest recente ecologische rapporten laten zien dat...
Voor Stichting De Faunabescherming is aangifte gedaan bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie wegens opzettelijke verstoring en het...
Volg Prakken d'Oliveira ook op Twitter:

Onze advocaten

Wereldwijd weten clienten ons te vinden als ze te maken krijgen met internationale misdrijven.

Lees verder

De strafadvocaten van Prakken d’Oliveira staan u natuurlijk ook bij in ‘klassieke’ zaken, varierend van eenvoudige verkeersovertreding tot complexe drugszaak.

lees verder

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.