Prakken d'Oliveira heeft maatregelen getroffen naar aanleiding van de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus. Het kantoor volgt daarbij zoveel mogelijk de richtlijnen en aanbevelingen van het RIVM en de Nederlandse overheid. Lees verder...

Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers is een advocatenkantoor dat opkomt voor de belangen van individuen en bedrijven, met een bijzondere aandacht voor de rechten van de mens. Onze advocaten staan bekend als experts in hun vakgebied en hebben een reputatie die tot ver over de landsgrenzen reikt.

Advocaten Göran Sluiter en Barbara van Straaten publiceerden onlangs een artikel in het Strafblad over ecocide: 'Ecocide als Internationaal...
Het Gerechtshof Den Haag heeft vandaag een Syrische verdachte integraal vrijgesproken van deelneming aan een terroristische organisatie en...
Advocaten Liesbeth Zegvelden Elles ten Vergert hebben zich op donderdag 18 juni 2020 tot minister De Jonge gericht in verband met de beperkende...
Voor het eerst is de Nederlandse Staat gadagvaard voor de onrechtmatige scheiding van moeders van hun kinderen in de periode 1956 tot 1984. In deze...
Veel maatregelen die verpleeghuizen hebben getroffen om hun bewoners te beschermen tegen het coronavirus zijn onrechtmatig. Hoewel de Staat opriep...
Op 25 maart 2020 wees de rechtbank Den Haag bij eindvonnis de vorderingen toe van verschillende kinderen en weduwen van mannen die in 1947 op...
Integrale vrijspraak deelneming terroristische organisatie https://t.co/UurBcCvjBc
Geen appel tegen eindvonnis executies in Zuid-Sulawesi; Staat zegt toe ook voor kinderen van standrechtelijk geëxec… https://t.co/n38QezCiZy
Update stand van zaken verpleeghuizen in Corona-tijden https://t.co/i8kCZtviD3

Wereldwijd weten clienten ons te vinden als ze te maken krijgen met internationale misdrijven.

Lees verder

De strafadvocaten van Prakken d’Oliveira staan u natuurlijk ook bij in ‘klassieke’ zaken, varierend van eenvoudige verkeersovertreding tot complexe drugszaak.

lees verder

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.