Prakken d'Oliveira heeft maatregelen getroffen naar aanleiding van de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus. Het kantoor volgt daarbij zoveel mogelijk de richtlijnen en aanbevelingen van het RIVM en de Nederlandse overheid. 

Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers is een advocatenkantoor dat opkomt voor de belangen van individuen en bedrijven, met een bijzondere aandacht voor de rechten van de mens. Onze advocaten staan bekend als experts in hun vakgebied en hebben een reputatie die tot ver over de landsgrenzen reikt.

In de procedure die Trudy Scheele-Gertsen en Bureau Clara Wichmann tegen de Staat hebben aangespannen vanwege de onrechtmatige scheiding van...
Namens de Duitse organisatie European Center for Constitutional Rights (ECCHR) is een aangifte ingediend tegen diverse Nederlandse en in Nederland...
De Nuhanovic Foundation (Centre for War Reparations) kondigt een aantal evenementen aan met betrekking tot de procedure namens Ismael Ziada. In deze...
Op 24 november 2021 heeft de rechtbank Den Haag de vordering van de illegaal geadopteerde Patrick Noordoven tegen de Staat der Nederlanden in...
Op 7 december 2021 wijst het Hof Den Haag arrest inzake het immuniteitsverweer en de vraag of sprake is van civiele universele jurisdictie in de...
Mohamedou Ould Slahi, de Mauritaanse schrijver die veertien jaar zonder aanklacht of proces op Guantánamo Bay gevangen heeft gezeten, heeft...
Nieuwe datum uitspraak in procedure van ‘afstandsmoeders’: 26 januari 2022. https://t.co/1Zep5GTwAw
Aangifte tegen Nederlandse kledingbedrijven wegens Oeigoerse dwangarbeid https://t.co/LoWKBZm83l
7 december 2021: uitspraak Hof in zaak Ziada tegen Gantz en Eshel (IDF) inz. immuniteit en civiele universele juris… https://t.co/qHSRvu0bmC

Wereldwijd weten clienten ons te vinden als ze te maken krijgen met internationale misdrijven.

Lees verder

De strafadvocaten van Prakken d’Oliveira staan u natuurlijk ook bij in ‘klassieke’ zaken, varierend van eenvoudige verkeersovertreding tot complexe drugszaak.

lees verder

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.