Prakken d'Oliveira heeft maatregelen getroffen naar aanleiding van de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus. Het kantoor volgt daarbij zoveel mogelijk de richtlijnen en aanbevelingen van het RIVM en de Nederlandse overheid. 

Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers is een advocatenkantoor dat opkomt voor de belangen van individuen en bedrijven, met een bijzondere aandacht voor de rechten van de mens. Onze advocaten staan bekend als experts in hun vakgebied en hebben een reputatie die tot ver over de landsgrenzen reikt.

Op 24 november 2021 heeft de rechtbank Den Haag de vordering van de illegaal geadopteerde Patrick Noordoven tegen de Staat der Nederlanden in...
Op 7 december 2021 wijst het Hof Den Haag arrest inzake het immuniteitsverweer en de vraag of sprake is van civiele universele jurisdictie in de...
Mohamedou Ould Slahi, de Mauritaanse schrijver die veertien jaar zonder aanklacht of proces op Guantánamo Bay gevangen heeft gezeten, heeft...
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) heeft vandaag geoordeeld dat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een...
De rechtbank Den Haag heeft de Nederlandse Staat in een kortgedingprocedure verboden om een persoon aan Rusland uit te leveren. Eiseres loopt na...
Frontex, het Europese grens- en kustwachtagentschap, wordt vandaag door een Syrisch gezin voor de rechter gedaagd. Het gezin werd in oktober 2016...
7 december 2021: uitspraak Hof in zaak Ziada tegen Gantz en Eshel (IDF) inz. immuniteit en civiele universele juris… https://t.co/qHSRvu0bmC
Mohamedou Ould Slahi, de Mauritaanse schrijver die veertien jaar zonder aanklacht of proces op Guantánamo Bay gevan… https://t.co/fSdn0ayAXw
Staatssecretaris J&V moet schadevergoeding betalen wegens onrechtmatige uitzetting naar Rusland. Lees ons persberi… https://t.co/fKPkNf20mu

Wereldwijd weten clienten ons te vinden als ze te maken krijgen met internationale misdrijven.

Lees verder

De strafadvocaten van Prakken d’Oliveira staan u natuurlijk ook bij in ‘klassieke’ zaken, varierend van eenvoudige verkeersovertreding tot complexe drugszaak.

lees verder

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.