Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers is een advocatenkantoor dat opkomt voor de belangen van individuen en bedrijven, met een bijzondere aandacht voor de rechten van de mens. Onze advocaten staan bekend als experts in hun vakgebied en hebben een reputatie die tot ver over de landsgrenzen reikt.

Vacature: (Assistent) officemanager / 24-32 uur in de week (tijdelijk) Wie zijn wij? Prakken d’Oliveira is een Amsterdams advocatenkantoor,...
De Nederlandse Staat heeft vandaag laten weten géén hoger beroep te zullen instellen tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag van 23 november 2022 in...
Op 17 februari 2023 vindt op de rechtbank Haarlem de inhoudelijke zitting plaats in de rechtszaak tegen de Goede Herder-congregatie.  De zaak werd in...
Als onderdeel van de "asieldeal" in augustus 2022 besloot de Staatssecretaris van Justitie om de beslistermijn in asielzaken te verlengen, van zes...
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag, op 29 december 2022, bepaald dat de uitspraken van rechtbank Amsterdam en...
De rechtbank Middelburg heeft vandaag uitspraak gedaan in de eerste bodemprocedure over de rechtmatigheid van de maatregel waardoor gezinshereniging wordt opgeschort...
Geen hoger beroep tegen vonnis aangaande bombardementen Chora https://t.co/sqSh9qugNm
Rechtbank Amsterdam: verlenging beslistermijn asielzaken onrechtmatig https://t.co/eVVozakLwD
Raad van State: rechtbankuitspraken over nareismaatregel worden niet geschorst https://t.co/CsRvFtSTEv

Wereldwijd weten clienten ons te vinden als ze te maken krijgen met internationale misdrijven.

Lees verder

De strafadvocaten van Prakken d’Oliveira staan u natuurlijk ook bij in ‘klassieke’ zaken, varierend van eenvoudige verkeersovertreding tot complexe drugszaak.

lees verder

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.