Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers is een advocatenkantoor dat opkomt voor de belangen van individuen en bedrijven, met een bijzondere aandacht voor de rechten van de mens. Onze advocaten staan bekend als experts in hun vakgebied en hebben een reputatie die tot ver over de landsgrenzen reikt.

Zoals eerder bericht heeft het gerechtshof Den Haag op 1 oktober 2019 twee arresten gewezen waarin het beroep van de Staat op verjaring werd...
Het gerechtshof Den Haag heeft bij tussenarrest van 24 december 2019 in de zaak over de Molukse treinkaping bij De Punt bepaald dat de advocaten van de...
Op vrijdag 11 november 2019 heeft de voorzieningenrechter bepaald dat de Staat zich moet inspanen om 56 Nederlandse kinderen uit Noord-Syrië terug...
Het Hof Arnhem-Leeuwarden deed vandaag uitspraak in het hoger beroep van de zogenaamde 'Blokkeerfriezen-zaak'. De zaak draait om de blokkade van de...
Op vrijdag 1 november 2019 zal om 14:00 uur bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag het kort geding dienen van 55 Nederlandse kinderen en hun...
De Nederlandse Staat is door journaliste Ans Boersma aansprakelijk gesteld voor de schade die zij heeft geleden als gevolg van het rechtshulpverzoek dat door...
Summary proceedings by Dutch women and children from former IS-territory against the Dutch State are held today bef… https://t.co/PpqOxlRpTu
Kort geding van Nederlandse vrouwen en kinderen uit voormalig IS-gebied tegen de Nederlandse Staat dient vrijdag 1… https://t.co/IeNGB1Okpx
Veroordeling 'Blokkeerfriezen' in hoger beroep gehandhaafd https://t.co/hmsGLSAW5s

Wereldwijd weten clienten ons te vinden als ze te maken krijgen met internationale misdrijven.

Lees verder

De strafadvocaten van Prakken d’Oliveira staan u natuurlijk ook bij in ‘klassieke’ zaken, varierend van eenvoudige verkeersovertreding tot complexe drugszaak.

lees verder

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.