Trudy Scheele-Gertsen heeft de Nederlandse Staat aansprakelijk gesteld omdat zij in het verleden tegen haar wil haar kind moest afstaan. Zij is in 1968 bevallen van een zoontje en was op dat moment niet getrouwd. Terwijl mevrouw Scheele-Gertsen door verschillende partijen onder druk werd gezet om haar kind af te staan, wilde zij haar kind zelf groot brengen. Dit heeft zij ook verschillende keren aangegeven bij de betrokken instanties. Desondanks werd het kindje direct na de bevalling bij haar weggehaald. Vervolgens mocht zij het kindje maar een enkele keer zien. Na de bevalling werd Scheele-Gertsen eerst in de uitoefening van de voogdij geschorst en vervolgens ontheven uit de voogdij over haar zoon. Daarbij was niet voldaan aan de daarvoor geldende vereisten. Nu houdt Scheele-Gertsen de Nederlandse Staat aansprakelijk voor het leed dat haar daardoor is aangedaan.

Trudy Scheele-Gertsen wordt in deze zaak bijgestaan door Lisa-Marie Komp.

Voor meer informatie over de zaak van Scheele Gertsen zie:

Do you have a question?

Read in our privacy statement how we handle your personal data.

Prakken d'Oliveira, formerly known as Böhler, is a law firm with expertise and experience in asylum and immigration law, European law, administrative law, international criminal law and human rights. Our lawyers provide advice and conduct procedures before the Dutch Immigration and Naturalization Service (IND), the Dutch Review Committee on the Intelligence and Security Services (CTIVD), the District- and Appeals courts, the Administrative Law Division of the Dutch Council of State, the Supreme Court of the Netherlands, the European Court of Human Rights (ECHR), the Court of Justice of the European Union (ECJ), the Human Rights Treaty Bodies of the United Nations (UN), the International Criminal Court (ICC), and other international tribunals.