Vera Kool
‘’

Vera Kool (1987)

< >

Vera Kool is rechter in opleiding (RIO). Zij is werkzaam als advocaat bij Prakken d’Oliveira als onderdeel van haar opleiding. Vera is afgestudeerd in het Nederlandse straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden en heeft ook gestudeerd aan het Institut d'études politiques in Parijs. Na haar studie is zij werkzaam geweest als secretaris bij de afdeling strafrecht van het gerechtshof in Den Haag en heeft zij als jurist gewerkt bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Gedurende haar opleiding tot rechter is zij reeds werkzaam geweest als rechter-plaatsvervanger bij de afdelingen civiel recht en bestuursrecht, waaronder begrepen het vreemdelingenrecht. Bij Prakken d’Oliveira is Vera als advocaat werkzaam op de sectie Internationaal recht & mensenrechten.