Tamara Buruma
‘In het strafrecht blijkt de overtuiging dat men het goede denkbeeld koestert en het juiste systeem gevonden heeft, levensgevaarlijk te zijn.’

Tamara Buruma (1985)

< >

Als strafrechtadvocaat heeft Tamara Buruma zich toegelegd op (internationale) strafzaken met een politieke component, zoals genocide, terrorisme en piraterij, maar ook geweldloos activisme tijdens demonstraties en klachten over overheidsoptreden. Ook doet zij gecompliceerde witwas- en fraudezaken. In haar werk combineert zij gedegen onderzoek naar de feiten graag met juridisch doorwrochte argumenten. Als cassatiespecialist deinst zij er niet voor terug heersende jurisprudentie ter discussie te stellen en nieuwe jurisprudentie uit te lokken.

Advocaat sinds 2010

Nevenfuncties
Lid van de Stichting Mens en Strafrecht (MenS), de Nederlandse Vereniging voor Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA) en de Adviescommissie Strafrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).  Zij is tevens aspirant-lid van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS).

Promotieonderzoek naar opruiing aan de Universiteit Leiden.

E-mail

tburuma@prakkendoliveira.nl

Publicaties:

In de media